سفارش تبلیغ
صبا ویژن

ایوون رویا

 

مادربزرگ میگفت :

آدم بوی غذایی را بشنود

دلـش بخواهد

و نداشته باشدش

نفسَش میماند ؛ مریـض میشود ..!

دیروز کنارِ پنجـره

بوی عطرت

می آمد ...


شنبه 94/12/15 | 1:6 عصر | مائده | نظر
Shik Them