سفارش تبلیغ
صبا ویژن

ایوون رویا

 


زن هرچقدرهم که بزرگ شود

همسر شود

مادر شود

مادربزرگ شود

درونش هنوزهم

دختری کوچک

چشم انتظار است

انتظار میکشد برای

لوس شدن

برای محبت دیدن


پنج شنبه 94/12/20 | 10:32 صبح | مائده | نظر
Shik Them