سفارش تبلیغ
صبا ویژن

ایوون رویا


شاکی از سختی و رنج این دنیا نباشیم ..


شاکی از رسم این دنیا نباشیم ..


نه ! 


هیچ وقت خدا بد ما رو نمیخواد ..


هیچ وقت ..


تا حالا به این فکر کردیم


که سخت ترین نقش یک فیلم رو به بهترین بازیگر میدن


تا بتونه خوب از پسش در بیاد ...


خدا هم سختی دنیا رو به ما داده چون ..


تو بهترین بنده ی خدائی که تو زندگیت سختی داری ..


بوی خدا همه جای زندگیمون پخشه ...


کافیه احساسش کنیم.. 


سه شنبه 94/6/31 | 3:11 عصر | مائده | نظر


 

 

ایـن مـن

 
مـن را اخـر میکشـد !

 

اکثـر ادمهـا مـرده انـد
 

 

در سنیـن متفـاوت
 

 

قبـول دارم که خـاکسپارى شان

 

سالهـا بعـد انجـام میشـود
 

 

مـرگ روحـى حالتـى از کمـاست شایـد هم بـدتـر 
 

 

میبینیـم ُ نمیبینیـم
 

 

میشنـویـم ُ نمیشنـویـم
 

 

پــــر از تضـاد و ابهـامـیم
 

 

سـرگـردون دنبـال راه فـراریـم
 

 

که فـرار کنیـم از ادمهـاى به ظاهـر زنـده
 

 

از سـوال هاى پیچیـده و جـواب هاى پیچیـده تـر !

 

مـرده ایـم و بـراى فـرار

 

مـدام لبخنـد هاى زشت مصنـوعـى میزنیـم
 

 

سکـوت میکنیـم
 

 

عمیـق تـر فکـر میکنیـم
 

 

رویـاهاى بـى ریشـه مى بافیـم
 

 

تظاهـر میکنیـم حـالمان خـوب است

 

و همه چیـز را فـراموش کـرده ایـم
 

 

گویـا حـافظه را به بـاد سپـرده ایـم !

 

نمیتـوانـم بگـویم ایـن مـرگ موقـت چـقـدر طـول میکشـد
 

 

گاهـى چنـد روز
 

 

گاهـى چنـد مـاه
 

 

گاهـى حتـى چنـد سـال
 

 

فقـط میتـوانـم به شمـا قـول دهـم

 

همـه ى ادمهـایک باراین مـرگ را تجـربه کـرده انـد
 

 

بـرخـى از ادمهـاهم شاید بـارهـا ..

 سه شنبه 94/6/17 | 9:21 صبح | مائده | نظر

 

 

می تــوانی از دوست داشتـنم بـرگردی؟!


دوسـت داشـتن که خـیابان نیست


تاکـسی بگـیری


بنشیـنی


پـیشانی ات را به شیشـه بچـسبانی


آه بـکشی


و بـرگردی به پیـش از آن


نه


نمی شـود


با دوست داشـتنم کنار بیا


مثل پیرمردها


که با لـرزش دست هایشـان


پنج شنبه 94/5/29 | 2:17 عصر | مائده | نظر

 

خـدایا !

 
امـروز دلم را به تو می سـپارم


دلی که همچـون یک دفـتر
 

 

پر است از غم .. 

 

دلتنگی ..

 

گنـاه و آرزو 
 

 

خـدای من !
 

 

با دسـتان مهربانت قلمـی به دسـت گیر
 

 

و به لطـف خود
 

 

پاک کن گناهانـم را


خط بزن غم هایـم را

 
تایید کن آرزوهایم را

 
و دلـی رسـم کن

 
در دفتر دلم به بزرگـی دریـا … !


سه شنبه 94/5/27 | 8:55 صبح | مائده | نظر

ساده که باشی

 
همه چیز چیز خوب میشه
 

خودت
 

غمت
 

مشکلت
 

غصه ات

هوای شهرت

آدمهای اطرافت

حتی دشمنت

یک آدم ساده که باشی

برایت فرقی نمیکند که تجمل چیست

که قیمت تویوتا لندکروز چند است

فلان بنز آخرین مدل چند ایربگ دارد

مهم نیست

نیاوران کجاست

شریعتی و پاسداران و فرشته و الهیه

کدام حوالی اند

رستوران چینی ها

گرانترین غذایش چیست

ساده که باشی

همیشه در جیبت شکلات پیدا میشود

همیشه لبخند بر لب داری

بر روی جدولهای کنار خیابان راه میروی

زیر باران دهانت را باز میکنی و قطره قطره مینوشی

آدم برفی که درست میکنی

شال گردنت را به او میبخشی

ساده که باشی

همین که بدانی بربری و لواش چند است

کفایت میکند

نیازی به غذای چینی نیست

آبگوشت هم خوب است

ساده که باشی

 

.

.

.

وااااای که چقدر این سادگی خوب است

.

خدایا هیچوقت این حس خوبه ساده بودن را ازمن نگیر.....

 

 

 جمعه 94/5/16 | 9:8 صبح | مائده | نظر

 

 

کاش زندگی از آخر به اول بود

پیر به دنیا می آمدیم

در رخداد یک عشق جوان میشدیم

آنگاه کودکی معصوم میشدیم

 ودر نیمه شبی با نوازشهای مادر

 میمردیم 


سه شنبه 94/5/13 | 3:42 عصر | مائده | نظر


به مادر بزرگ گفتم :

تا حالاپدر بزرگ برات گل خریده؟

مادر بزرگ خندید

وبه پیراهن گل گلیش خیره شد.........


پنج شنبه 94/5/8 | 5:26 عصر | مائده | نظر

 

آدم های کوچک به آدم های بزرگ فکر می کنند

و آدم های بزرگ به ایده ها.


من فقط به تو فکر می کنم، کوچک قشنگم!

اصلاً اگر فکر تو بگذارد،ایده های زیادی در سر دارم.

اولیش اینکه... دوباره عاشقت شوم . . .


چهارشنبه 94/4/24 | 12:19 عصر | مائده | نظر

 

 

 

بعضی وقتا یه شوخی..

خیلی خوب..

 ارزشتو پیش دیگران مشخص میکنه..


شنبه 94/4/20 | 6:55 عصر | مائده | نظر

 

 

دورتر شده ای ازمن

 

یا دیگر دوستم نداری؟

 

امروز باد گلهای دامنم را

 

به سمت شهر دیگری میبرد..........! 

 


چهارشنبه 94/4/17 | 3:17 عصر | مائده | نظر
<      1   2   3   4   5   >>   >
Shik Them